Kinderen hebben in het algemeen behoefte aan goede begeleiding en correctie in veel aspecten van hun leven. Voor een aanzienlijk aantal kinderen waarbij "O-”of-“X-” benen" niet spontaan recht groeien, kan pijn en/of moeite met lopen en rennen ontstaan. Ook is de kans dat er in de toekomst eerder slijtage ontstaat in de knieën groter dan normaal. Deze kinderen zouden kunnen profiteren van een operatie waarbij een klein plaatje genaamd de “Eight-Plate™” (de acht-plaat) geplaatst wordt. De Eight-Plate™ zorgt voor een gecontroleerde, veilige en geleidelijke correctie en juiste uitlijning van de ledematen.  

Opgroeien is al moeilijk genoeg voor zowel kinderen als hun ouders! Met behulp van de Eight-Plate™kan uw behandelend specialist nauwkeurig en selectief afwijkingen aan de ledematen corrigeren, zodat uw kind op juiste wijze sterk en recht kan opgroeien. Lees verder voor meer informatie over de correctie van ledematen en standsafwijkingen met behulp van de Eight-Plate™en de procedure, genaamd(hemi-)epiphysiodesis.

Wat is een standafwijking bij kinderen

Kromme benen. Bij een normale groei zijn ledematen van gelijke lengte en zijn ze recht vanaf de heupen tot aan de enkels. Echter, soms kunnen congenitale afwijkingen, infecties, verwondingen of andere omstandigheden ervoor zorgen, dat een been scheef groeit. De meest voorkomende afwijkingen zijn de X-benen (ook wel valgus genoemd) of O-benen (varus). Er is een fysiologische varus tot 2 jaar is en valgus tot 6 jaar.  Als er sprake is van X- of O-benen kunnen er klachten optreden, vaak rondom de knieën. Soms kan uw kind zelfs beperkt worden in lopen of rennen.  Samen met de behandelende kinder orthopedische chirurg stelt u als ouders en kind de diagnose en het verdere behandelplan op.

De correctie van X-benen of O-benen kan worden verholpen door middel  één van de volgende twee chirurgische procedures:

1.Een osteotomie of
2.Een (hemi-)epiphysiodese 

Corrigerende operatie: osteotomie

Correctie door middel van een osteotomie is een ingrijpende chirurgische operatie. Hierbij wordt bij een scheefgegroeid bot, een wigvormig stukje bot weggehaald of juist toegevoegd (afhankelijk van de standafwijking): het bot wordt opnieuw uitgelijnd. Het uitgelijnde bot wordt dan gefixeerd met pinnen of met een plaat-schroef combinatie, eventueel gevolgd door gips. Meestal mag het been voor een periode van 6 weken niet worden belast.

Een alternatief is het uitgelijnde bot fixeren met behulp van pinnen in de botsegmenten en deze vast te maken aan een extern frame, een zogenaamde externe fixateur. Naast de risico’s van een dergelijke operatie, moet het kind enkele dagen in het ziekenhuis verblijven, het been mag meerdere weken niet belast mag worden, gevolgd door uitgebreide fysiotherapie. In sommige gevallen zijn meerdere operaties nodig om het uitlijnen van het been volledig te corrigeren.

Hemi-epiphysiodesis - een operatie om de activiteit van de groeischijf te reguleren.

‘Hemi’ betekent ‘half’, “Epiphyse is de Latijnse naam voor groeischijf en "dese" betekent vastzetten. Met behulp van een 8-plate wordt de groeischijf aan 1 kant geremd, zodat een been weer recht kan groeien door de normale groei van de andere helft. Of dit de binnenkant of de buitenkant van het been is, wordt uiteraard bepaald door de afwijking (bij een O-been aan de buitenkant, bij een X-been wordt het plaatje aan de binnenkant geplaatst).

In vergelijking met een osteotomie, is de hemi-epiphysiodese een veel minder ingrijpende operatie. Het doel is het opnieuw uitlijnen van het been door gecontroleerde natuurlijke groei. Aangezien niet in het bot wordt gezaagd (zoals bij een osteotomie), zijn er minder risico’s (zoals schade aan bloedvaten, zenuwen, het niet-vastgroeien van het doorgezaagde bot). Zodra het been is recht gegroeid is het wel van belang de plaatjes er weer uit te halen omdat anders een gecorrigeerd X-been een O been kan worden !

#d9d9d9
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading

Medische termen?

Tijdens de groei is sprake van een normale uitlijning van het been, als het jonge kind in staat is om te zo te gaan staan, dat zowel knieën als enkels elkaar raken.

Een valgus stand  is een scheefstand van de benen waarbij de enkels uit elkaar staan, terwijl de knieën elkaar raken,  de zogenaamde X-benen.

Een varus stand is een scheefstand van de benen waarbij de knieën uit elkaar staan terwijl de enkels elkaar raken, de zogenaamde O-benen.

Physe of epifysairschijf
Dit is de groeischijf. Groeischijven bevinden zich aan de uiteinden van de lange botten in het lichaam, zoals het dijbeen en het scheenbeen. De groeischijven zorgen voor de verlenging van het bot, de botgroei. Groeischijven ‘sluiten’ als het kind richting volwassenheid gaat. Bij meisjes gebeurt dit rond het 14e levensjaar, bij jongens vindt dit plaats rond hun 17e.

FEMUR is de medische term voor dijbeen

TIBIA  is de medische term voor scheenbeen

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat tijdelijk of permanent in het lichaam geplaatst wordt, maar niet door het lichaam wordt opgelost.

Lateraal is de buitenzijde of buitenkant, weg vanuit het midden

Mediaal is de binnenzijde of binnenkant, in de buurt van de middenlijn

Het 8 plaatje

De Orthofix Eight-Plate™ of het acht-plaatje voor gecontroleerde groei is een uniek, acht-vormig implantaat , dat het mogelijk maakt geleidelijke correctie van ledematen te realiseren bij een standafwijking van het kind.

Een Eight-Plate™ wordt geplaatst over één zijde van de groeischijf. Terwijl de tegenoverliggende zijde van de groeischijf normaal blijft groeien, zullen de geplaatste schroefjes meedraaien binnen het plaatje en werkt het systeem als een scharnier.

Deze scharnieractie vermijdt tevens het samendrukken van de groeischijf aan de kant waar de schijf geremd wordt en dus mogelijke beschadiging hiervan. Ook vanwege deze flexibiliteit zijn de kansen dat het plaatje buigt of breekt erg klein

Wat doet het 8-plaatje?

De Orthofix Eight-Plate of 'plaatje voor gecontroleerde groei’ is een unieke, achtvormige implantaat ter grootte van een paperclip, die het mogelijk maakt geleidelijke correctie van ledematen te realiseren bij een standsafwijking van de onderste extremiteit van het kind. Een Eight-Plate omvat één zijde van de groeischijf. Omdat de tegenoverliggende zijde van de groeischijf blijft uitbreiden en groeien, zullen de geplaatste schroefjes meedraaien binnen de plaat, en werkt het systeem als scharnier. Deze scharnier actie vermijdt tevens het samen drukken van de groeischijf die wordt geleid. En vanwege deze flexibiliteit zijn de kansen van het buigen en/of breken van de plaat of schroeven onder de machtige krachten van de groei van het bot vrijwel geëlimineerd

De operatie

Het inbrengen van de Eight-Plate™ wordt onder verdoving uitgevoerd en duurt ongeveer 20 minuten per plaatje. Tijdens de procedure zal de chirurg een 3-4 cm lange incisie maken in de huid, ter hoogte van de groeischijf van het te corrigeren bot. De Eight-Plate™ wordt met twee kleine titanium schroeven aan het bot vastgemaakt.

Voor "X-benen" wordt het plaatje aan de binnenzijde van het bot geplaatst (d.w.z. mediaal); voor “O-benen” wordt het plaatje juist aan de buitenzijde (lateraal) van het bot geplaatst. Meerdere afwijkingen kunnen worden aangepakt door meerdere plaatjes in te brengen tijdens één operatie.

De snede wordt gesloten, meestal met oplosbare hechtingen. Na de narcose kan uw kind veelal direct mee naar huis voor het postoperatieve herstel.

Naar huis

De Eight-Plate™ techniek voor gecontroleerde groei betekent een verminderd trauma door de operatie en beduidend minder pijn in vergelijking met een osteotomie. Er wordt na de operatie geen gips aangelegd; eventueel gebruik van krukken is optioneel (voor comfort) en aanvullende fysiotherapie is zelden nodig. Het kind wordt aangemoedigd om direct te lopen en de dagelijkse activiteiten te hervatten, waaronder ook sporten (indien het comfort dit toelaat); meestal binnen 3 weken.

Correctie gebeurt geleidelijk.

De Eight-Plate™ remt tijdelijk de groei van de groeischijf aan één zijde van het bot terwijl natuurlijke groei doorgaat aan de andere kant. Geleidelijk (meestal in een periode van enkele maanden tot een jaar) wordt de afwijking gecorrigeerd. Ter controle van de correctie zal het kind regelmatig worden gezien door de chirurg. Als het kind niet kan terugkeren bij de behandelend specialist (bv. vanwege afstand), kan een andere arts röntgenfoto’s maken van de benen. Deze röntgenfoto kan dan worden gestuurd naar de behandelend specialist die de Eight-Plate™ operatie heeft uitgevoerd. Wanneer de afwijking is gecorrigeerd, zal de arts de Eight-Plate™ onder narcose verwijderen.

Een operatie kan traumatisch zijn voor u en uw kind, maar in de afgelopen jaren zijn vele consistente correcties en bevredigende klinische resultaten bereikt met de gecontroleerde groei door middel van Eight-Plate™.